بیانیه ماموریت و چشم انداز

 

بیانیه ماموریت و چشم‌انداز

بیانیه ماموریت تراز پویش

تراز پویش با ارائه خدمات و راهکارهای نرم افزاری ارزش‌آفرین و نوآورانه و نیز پای‌بندی به اخلاق حرفه‌ای، رسالت خود را پیشرفت و رضایت مشتری می‌داند.

بیانیه چشم‌انداز تراز پویش

تحسین برانگیزترین شرکت ارائه دهنده خدمات و راهکارهای نرم افزاری در کشور

ارزش‌های بنیادین

مشتری مداری

یادگیری و یاددهی

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت‌پذیری

نتیجه‌گرایی

احترام به شان و ارزش‌های انسانی

صداقت و شفافیت