شروع تغییرات سازمانی

نکاتی ساده برای شروع تغییرات سازمانی ایجاد تغییر و تحول در یک سازمان بزرگ کار آسانی نیست. تنها حدود یک سوم چنین تغییراتی سر انجام به موفقیت می رسد. یکی از چالش هایی که معمولا سازمان ها به هنگام اجرای چنین تحولاتی با آن مواجه می شوند، این است که آن ها برنامه تغییر را … ادامه خواندن شروع تغییرات سازمانی