مشتریان ترازپویش – صنعت کارتن سازی

ظرفیت کارتن سازی و تولید جعبه مقوایی و کاغذی طی یک سال در ایران، بیشتر از سه میلیون است. این موضوع نشان می‌دهد که شاخص‌های رشد کشور با صنایع سلولزی و صنعت کارتن سازی افزایش پیدا می‌کند. صنعت کارتن سازی و سلولزی  در کشور ما دارای جایگاه ویژه‌ای است. به صورتی که صنعت کارتن سازی […]