Category: مقاله‌ها

طرح اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص

طرح اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص

معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح طرحهای مالیاتی ۳ گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه گفت: برای مالیات ستانی از فعالیتهای اختلالزای

بیدادِ فرار مالیاتی در کشور

بیدادِ فرار مالیاتی در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرار مالیاتی در کشور بیداد می‌کند و در حال حاضر بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پنهان در کشور

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار