دسته بندی: مقاله‌ها

نحوه و شرایط بیمه دانشجویان دانشگاه‌ ها

نحوه و شرایط بیمه دانشجویان دانشگاه‌ ها

به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه، سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخش‌نامه ۶۸۵ امور فنی بیمه‌شدگان، امکان بیمه‌شدن دانشجویان دانشگاه‌ها را براساس

مالیات جدید در بازار خودرو

مالیات جدید در بازار خودرو

پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه