«کاگو» یک مجموعه انتشاراتی با محوریت تولید کتابهای آموزشی است.این مجموعه انتشاراتی درسال ۱۳۷۵ توسط دکتر سالکی مجوز گرفته و شروع به کارنمود. این مجموعه در گذشته با نام ( کانون گسترش علوم ) فعالیت داشت. دلیل شکل گرفتن  کانون گسترش  علوم این بود که در آن زمان دکترسالکی موسس«کاگو» به تالیف کتاب های زیست شناسی مشغول بود و بعد از مدتی تصمیم به ایجاد تغییرات مثبت درمحتوا و ظاهرتالیفات خود گرفت لذا این هدف، وی را به سمت و سوی مسیر این شکل از انتشارات کشاند. ادامه مطلب

خانواده «تبرک» از مهاجران دوران انقلاب روسیه بودند که از ترکمنستان به مشهد مهاجرت کرده و با دست‌های خالی درشهر مشهد شروع به فعالیت نمودند. آنان در مسیر این فعالیت، با شکست‌هایی روبرو شدند اما با ممارست و تحمل آن شکست‌ها و عدم خستگی ناپذیری، توانستند همچنان روی پای خود بایستند و مسیر موفقیت و پیشرفت را بپیمایند. حالا از آن نقطه عطف و آن آغاز، ۹۸ سال می گذرد.

ادامه مطلب