دسته‌بندی: آموزش

بهبود در بازار فروش

بهبود در بازار فروش

مهارت فروشندگی، حوزه‌ی بسیار گسترده‌ای از مهارت‌ها را در برمی‌گیرد. اما نمی‌توان یک فرمول مشخص برای همه‌ی فروشندگان ارائه کرد. بسته به اینکه شما در

Workflow (گردش کار)

Workflow (گردش کار)

Workflow یا گردش کار پایه و اساس هر کسب و کار است. صرف نظر از اینکه کسب وکار شما مربوط به چه صنعتی است یا

اهمیت سلامت محیط کار

اهمیت سلامت محیط کار

در یک بستر کاری سختگیرانه، فرض بر این است که تنها راه ارتقای عملکرد کارکنان، اعمال زور و ایجاد استرس در آنها به حساب می

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی شامل سلسله مراتبی، پروژه ای، وظیفه ای، ماتریسی، افقی، بخشی، شبکه ای، خطی، مبتنی بر تیم و دایره ای به همراه مزایا

ارائه آسانسوری چیست؟

ارائه آسانسوری چیست؟

ارائه آسانسوری یا Elevator Pitch یک توصیف جالب سی ثانیه‌ ای از اقدامات شما یا محصول فروشی شما می باشد. هدف این است که مکالمه

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار