جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرم استخدام

اطلاعات درخواست شده را کاملا صادقانه و با دقت تکمیل بفرمایید
 • اطلاعات شخصی

 • سوابق تحصیلی و آموزشی

 • دیپلم تحصیلیاخرین مدرک تحصیلیگرایش
 • آدرس محل سکونت

 • تجربه کاری

 • نام شرکتنوع فعالیت موسسهسمتنام مدیر مستقیمشماره تماس مدیر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوالات تکمیلی

  دقت نمایید پاسخ به این سوالات در اخذ تصمیم برای عقد قرارداد شما نسبت به سایرین موثر است. لطفا با صداقت و بر اساس نظر و تمایل خویش پاسخ دهید.
 • اطلاعات بیشتر

  اطلاعات و توضیحات اضافی را در فیلد زیر وارد کنید
 • موارد قانونی

  جهت ارسال فرم بایستی قوانین و مقررات سایت را به دقت مطالعه کنید و گزینه “با قوانین و مقررات موافقم” را علامت بزنید
 • قوانین و مقررات

  اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح بوده و با علم به اینکه هرگونه اطلاعات غلط یا نادرست چه در این درخواست شغلی و چه در تمامی مراحل فرایند استخدام منجر به عدم صلاحیت بنده برای درخواست شغل و یا در صورت استخدام سبب اخراج فوری بنده در هر زمانی در آینده می شود شرایط را قبول می نمایم. اینجانب باعلم به اینکه این درخواست شغلی به هیچ وجه الزامی برای استخدام ایجاد نمیکند شرایط را قبول می نمایم. همچنین اینجانب میدانم و موافقم که استخدام اینجانب مشروط میباشد بدان معنا که همانطور که من در هر زمان برای استعفا آزاد هستم این شرکت نیز حق دارد در هر زمانی با یا بدون اطلاع قبلی من را اخراج کند. هیچ تفاهمنامه شفاهی یا کتبی برخلاف این اساس نامه اعتبار ندارد مگر آنکه توسط مدیر این شرکت مکتوب و به امضا برسد. اینجانب می دانم که این شرکت به دنبال تایید هرکدام از اطلاعات فوق در طی فرایند استخدام می باشد لذا اینجانب در اینجا به این شرکت اجازه می دهم که صحت اطلاعات فوق الذکر را بدون اطلاع بعدی بنده بررسی نموده و همچنین به این شرکت اجازه می دهم تا تمامی منابع واطلاعات اضافی در مورد من را بررسی نماید. بدین وسیله اینجانب به این شرکت و نمایندگان آن را برای مطالبه این اطلاعات و سایر افراد، شرکت ها یا سازمان ها را برای تهیه این اطلاعات اختیار تام می دهم.
 • لطفا باکس زیر را علامت بزنید
پشتیبانی در واتساپ

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار