قبل
بعدی

How it works

5.

CRP & Go live

03

4.

System Design

04

3.

Gap analysis

05

2.

As is & To be

06

1.

& Contact 

Kick-off meeting

07

How it works

5.

CRP & Go live

03

4.

System Design

04

3.

Gap analysis

05

2.

As is & To be

06

1.

Contact & Kick-off meeting

07

برگزارکـننده دوره‌های آموزشی تخـصصی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و مدیریت کسب و کار، نرم‌افزارهای ERP، مالی و حسابداری.

یک انتخاب هوشمندانه …‌

برگزارکـننده دوره‌های آموزشی تخـصصی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و مدیریت کسب و کار، نرم‌افزارهای ERP، مالی و حسابداری.

یک انتخاب هوشمندانه …‌

ما در ترازپویش، بر این باوریم که در برابر جامعه و منابعی که در اختیار داریم، مسئولیم. به همین جهت در تلاشیم تا با گام‌هایی مفید، نسبت به جامعه خویش ادای دین کنیم.

ترازپویش، آینده‌ی روشنِ کسب و کار شما …

ما در ترازپویش، بر این باوریم که در برابر جامعه و منابعی که در اختیار داریم، مسئولیم. به همین جهت در تلاشیم تا با گام‌هایی مفید، نسبت به جامعه خویش ادای دین کنیم.

ترازپویش، آینده‌ی روشنِ کسب و کار شما …

!Take control of your business today

نشانی: تهران، خیابان خالداسلامبولی (وزرا)  کوچه ششم، پلاک ۱۴

info@tp-co.com

job@tp-co.com

سیستم‌های ERP ترازپویش، راهکارهایی مدرن برای مدیریت کسب و کار شماست.

Join the demo
to learn the basic features and functions of TarazPouyesh ERP solutions

More About Us
To learn more about our business, download the catalog and learn about the activities

Solutions By industry

صنایع دارویی
صنایع غذایی
صنایع کارتن و ورق
صنایع رنگ و رزین
صنایع آهن و فولاد
انتشارات

The latest resources, business news and training

68
مقاله‌ها

فروش ویژه

شرکت مهندسی نرم‌افزار ترازپویش با توجه به نیاز بازار و بررسی شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر فضای کسب و کارهای متوسط و کوچک که سهم

ادامه مطلب »