دسته بندی: پادکست

پادکست

پادکست شماره ۷ | TarazPouyesh

پادکست شماره ۷ و هزینه یابی مرحله ای   برای دانلود کلیک کنید. . . همراه ما باشید با مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه  در این پادکست

پادکست

پادکست شماره ۶ | TarazPouyesh

. برای دانلود کلیک کنید. همراه ما باشید با مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه 🎧 در پادکست شماره ۶ درباره هزینه یابی برآوردی یا هزینه یابی

پادکست

پادکست شماره ۵ | TarazPouyesh

پادکست های صوتی تراز رسانه . برای دانلود کلیک کنید. همراه ما باشید با مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه 🎧 این پنجمین قسمت از پادکست های

پادکست

پادکست شماره ۴ | TarazPouyesh

پادکست های صوتی تراز رسانه . برای دانلود کلیک کنید. همراه ما باشید با مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه 🎧 این چهارمین قسمت از پادکست های

پادکست

پادکست شماره ۳ | TarazPouyesh

. برای دانلود کلیک کنید. این سومین قسمت از سری پادکست های صوتی ترازرسانه است  🎧 از همراهی شما سپاسگزاریم.🌹 در این پادکست درباره اقلام تشکیل

پادکست

پادکست شماره ۲ | TarazPouyesh

. برای دانلود کلیک کنید. دومین قسمت از مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه  🎧 در این پادکست درباره حسابداری بهای تمام شده صحبت میکنیم.🎧👨🏻‍🏫 . نظرات

پادکست

پادکست شماره ۱ | TarazPouyesh

. . با ترازپویش همراه باشید در مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه  🎧 در این مجموعه پادکست صوتی سعی داریم در زمینه های مختلف مالی، حسابداری،