جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صبا دوچرخ | داستان یک موفقیت!

ماندگاری و موفقیت صبا دوچرخ در این سال های طولانی و همکاری مستمر آن با «ترازپویش»، بهانه ای شد برای گفت و گو با «مهندس خسرو تبرک». مهندس خسرو تبرک؛ مدیریت صبا دوچرخ صبا دوچرخ از سال ۱۳۹۳ همکاری‌ را با ترازپویش آغاز کرد. این تیم خیلی ذهن پویا و خلاقی دارند و خودشان هم […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار