جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چگونه مدیرهای نا کارآمد کارمند های با استعداد را فراری میدهند؟

چگونه مدیرهای نا کارآمد کارمند های با استعداد را فراری میدهند؟

ممکن است که برایتان پیش آمده باشد، که دوست ندارید سرکارتان بروید اما خب مجبورید. یکی از مدیران دراین باره می گوید، تا حالا از شغلش درس های ارزشمندی گرفته است چرا که در شرکتی که داشته است کارمندان زیادی را خواسته و ناخواسته از دست داده است، کارمندانی که بسیار برای کارشان ارزش و […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار