جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تغییر و تحول در سیستم مدیریت عملکرد

تغییر و تحول در سیستم مدیریت عملکرد

متخصصان در سراسر جهان بر این باورند که سازمان‌ها باید فرآیند‌ها و رویه‌های انعطاف ناپذیر، پر هزینه و پرکار را با رویکردهای موثر‌تر به مدیریت عملکرد مالی و عملیاتی جایگزین کنند و بسیاری از شرکت‌ها به نحوی در این راه همراه شده‌اند. از یک طرف، آن‌ها از مجموعه ابزارهایی جدید بهره می‌برند، اما از سوی […]

ابزارهای مدیریت عملکرد کارکنان

ابزارهای مدیریت عملکرد کارکنان

نظارت بر عملکرد کارکنان یکی از مهمترین وظایف مدیریت در هر سازمانی است. هر زمان که یک شرکت جدید تشکیل می شود، مدیریت کامل تصمیم می گیرد تعدادی از پارامترها را تبدیل به معیار هر کارمندی قرار دهد که در آن سازمان کار می کند. این پارامترها بر اساس کار، یک کار روزانه که به […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار