جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مرخصی و نحوه محاسبه آن

مرخصی و نحوه محاسبه آن

مرخصی حقوقی برای کارکنان و پرسنل یک اداره، شرکت، سازمان و مراکز دیگر است که برای کارگر در ترک محیط کار برای روزهای عادی یعنی روز های غیر تعطیل و کاری در نظر گرفته شده. طبق قانون کار، برای همه پیش می آید که به دلیل بیماری یا مشکلات پیش بینی نشده مجبورند محیط کار […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار