جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نقش مشتری گرایی در ارتقای کسب و کار

نقش مشتری گرایی در ارتقای کسب و کار

مشتری گرایی از اصول اولیه ی هر کسب و کاری است. در نگرش مشتری گرایی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگی دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب تر و مؤثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم یک […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار