جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پادکست شماره ۱ | حسابداری و شاخه های آن

پادکست

قطعا میدانیم که شناخت کلی حسابداری و شاخه های آن برای مدیران کسب و کارها لازم است. . . بطور کلی، حسابداری چیست؟ حسابداری یعنی فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش گیری اطلاعات اقتصادی است. این عمل برای تصمیم گیری های آگاهانه توسط استفاده کنندگان این اطلاعات انجام میگیرد. حسابداری و شاخه های آن […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار