جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اهمیت فاکتور انسانی در ارائه خدمات

اهمیت فاکتور انسانی در ارائه خدمات

فاکتور انسانی در ارائه خدمات بر جنبه انسانی سرویس­دهی به مشتریان تمرکز دارد و باعث می‌شود این خدمات به لحاظ روانی قابل درک، به لحاظ اقتصادی دقیق و راحت­تر برای اجرا باشند. ضعف خدمات نه تنها مشتریان را دچار مشکل می­کند بلکه برای مدیران ارشد نیز دردسرساز است. ایجاد تعادل میان هزینه­ی خدمات و منافعی […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار