جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قدردانی از کارمندان

قدردانی از کارمندان

شما می‌توانید گاهی به همکاران، کارمندان یا دوستان خود بگویید که به چه میزان برای شما ارزشمند هستند و چقدر در موفقیت شما سهم دارند. در حقیقت سورپرایزهای کوچک و قدردانی از کارمندان در طول سال در احساس ارزشمندی از جانب شما به کارمندان بسیار موثر است. واقعیت این است که هر کارمند به نوعی […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار