جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM از جمله مفاهیم کاربردی و مهم در صنایع بزرگ است که در خصوص نگهداری و تعمیرات (نت) به کار می‌رود. مبنای این سرویس نگهداری از یک وسیله و تجهیز و در صورت لزوم تعمیر است. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به فعالیت‌ها و روش‌های منظم و دوره‌ای اشاره دارد که […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار