جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چند مورد از اشتباهات کسب و کار های کوچک

چند مورد از اشتباهات کسب و کار های کوچک

صاحبان کسب و کار‌ها معمولا در اوایل راه انداختن تجارتشان اشتباهاتی می‌کنند که باعث می‌شود مقدار زیادی از پولشان هدر رود. سایت «مدیرعامل‌های زیر ۳۰ ساله» در یک بررسی، از تعدادی از صاحبان کسب و کارهای کوچک پرسیده است که فکر می‌کنند بیشترین اتلاف هزینه کسب و کار‌هایشان در کجا‌ها اتفاق افتاده است. محورهای عمده […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار