جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هشتاد میلیون ایرانی، صاحب ۵۰۰ میلیون حساب بانکی

هشتاد میلیون ایرانی، صاحب ۵۰۰ میلیون حساب بانکی

هادی خانی، مدیرکل دفتربازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان امور مالیاتی قصد دارد در بحث فرار مالیاتی به یکسری مشاغل خاص ورود کند؛ اخیراً در قضیه سکه و ارز نیز این مسأله را مشاهده کردیم.

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار