جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تبدیل شدن به یک فروشنده موفق

تبدیل شدن به یک فروشنده موفق

محتواهای آموزشی  زیادی در رابطه با اینکه “چطور فروشنده های خوب باشیم” وجود دارد. اما مشکل اینجاست که اکثر آنها مسئله را از دیدگاه بسیار باریک بینانه‌ای بررسی می‌کنند. فروش و عرضه اطلاعات، کاری است که همه به طور منظم انجام میـدهنـد: برخی افکار و اطلاعات خود را بـعنوان اسـاتید دانشگاه‌ها در اختیار شاگردانشان می‌گـذارنـد، […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار