جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پادکست شماره ۸ | TarazPouyesh

بررسی ویژگی های هزینه یابی استاندارد رو باهم در در پادکست شماره ۸ ترازرسانه دنبال می‌کنیم.

همراه ما باشید با مجموعه پادکست های صوتی ترازرسانه 🎧

در این پادکست درباره هزینه یابی مرحله ای صحبت میکنیم.🎧👨🏻‍🏫

 

.
.

سیستم هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد روشی برای ایجاد هماهنگی میان عملیات حسابداری صنعتی و مهندسی صنایع می باشد.

این روش مدیران را در زمینه های برنامه ریزی عملیات، ایجاد انگیزه در کارکنان و کنترل هزینه ها یاری می رساند.

در حسابداری صنعتی برای محاسبه محصولات می‌توان از سیستم هزینه یابی سفارش کار یا سیستم هزینه یابی مرحله ای و یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کرد.

در این دو سیستم به سه روش زیر می‌توان هزینه‌های تولید را حساب کرد:

  عنوان   مواد مستقیم   دستمزد مستقیم   سربار ساخت
روش هزینه یابی واقعی یا تاریخی (A )   واقعی   واقعی   واقعی
  روش هزینه یابی نرمال (N )   واقعی   واقعی   جذب شده
  روش هزینه یابی استاندارد (S )   استاندارد   استاندارد   استاندارد

 

اهداف اصلی سیستم هزینه یابی استاندارد

  1. تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی
  2. کنترل و مدیریت هزینه ها
  3. تسریع در ارائه گزارشات هزینه
  4. تخصیص هزینه های ساخت به موجودی ها ( مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده )
  5. جلوگیری از تاثیر نوسانات نرخ مواد در بهای تمام شده محصولات

نمودار این سیستم:

روش های ثبت انحرافات در هزینه یابی استاندارد

جهت ثبت انحرافات در هزینه یابی استاندارد ۳ روش وجود دارد:

  1. روش یگانه
  2. روش ناقص
  3. روش مختلط

در کلیه روش ها حساب های موجودی کالای ساخته شده و بهای تمام شده کالای فروش رفته همواره به بهای تمام شده استاندارد نگهداری می شود.

در پادکست شماره ۸ به طور کامل درباره هزینه یابی استاندارد توضیح داده شده است.

روش یگانه

در این روش حساب کالای در جزیان ساخت به نرخ ها و مقادیر استاندارد ثبت می گردد.

لذا کلیه انحرافات اعم از نرخ و صرف (کارایی) به هنگام ارسال عوامل تولید به خط تولید محاسبه می گردد.

روش ناقص

در این روش حساب کالای در جریان ساخت با نرخ ها و مقادیر واقعی بدهکار می شوند.

لذا هنگام ارسال عوامل تولید به خط تولید هیچ گونه انحرافی شناسایی نمی گردد.

کلیه انحرافات به هنگام تکمیل محصولات و ارسال به انبار محصول شناسایی و ثبت می گردد.

روش مختلط

در این روش حساب کالای در جریان ساخت با نرخ های استاندارد ولی مقادیر واقعی ثبت می گردد.

بنابراین به هنگام ارسال عوامل تولید فقط انحرافات نرخ شناسایی و ثبت می گردد.

انحرافات مصرف و کارایی به هنگام تکمیل محصولات محاسبه و ثبت خواهد شد.

پادکست شماره ۷

شالوده نظام هزینه یابی استاندارد این است که هزینه های واقعی تولید در حساب ها جایگزین هزینه ها در شرایط خاص تولید و کار آینده بشوند.

به این ترتیب هزینه یابی استا%

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار