جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع ارزش های اندازه گیری در حسابداری

انواع ارزش های اندازه گیری در حسابداری

ارزش‌ جاری‌ که در برگیرنده‌ی‌ سه نگرش‌ متفاوت‌ است‌ که‌ عبارتند از :

  • ارزش‌ ورودی‌
  • ارزش‌ خروجی‌
  • ارزش‌ اقتصادی‌

در برخی‌ موارد از قبیل‌ ارزشیابی‌ سرمایه‌ گذاری‌ در اوراق‌ بهادار نرخ ‌بندی‌ شده است‌، سه‌ نگرش‌ بالا به‌ مبالغ‌ تقریباً نزدیک‌ به ‌هم‌ منجر می ‌شوند و تفاوت‌ آن ها کم‌ بوده‌ و ناشی‌ از هزینه ‌های‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در سایر حالات‌ همچون‌ ارزیابی‌ دارایی های‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاری‌، تفاوت‌ بین‌ مقیاس های‌ مختلف‌ ارزش‌ جاری‌ احتمالاً با اهمیت‌ خواهد بود. باید قاعده‌ مشخص‌ و معقولی‌ برای‌ انتخاب‌ یکی‌ از مقیاس های‌ مختلف‌ اندازه‌ گیری‌ ارزش‌ جاری‌ دراختیار داشت‌.

انواع ارزش های اندازه گیری در حسابداری

معیار « ارزش‌ برای‌ واحد تجاری‌ » چنین‌ قاعده ‌ای‌ را به‌ وجود می آورد.  طبق‌ این‌ قاعده‌، ارزش‌ جاری‌ برابر حداقل‌ « بهای‌ جایگزینی‌ جاری‌ دارایی‌ و مبلغ‌ بازیافتنی » آن‌ تعیین‌ می‌ گردد. « مبلغ‌ بازیافتنی » دارایی‌ بالاترین‌ ارزشی‌ است‌ که‌ مالک‌ فعلی‌ دارایی‌ می ‌تواند بدان‌ دست‌ یابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارایی‌ یا ارزش‌ اقتصادی‌ آن‌، هرکدام‌ بیشتر است‌،  می ‌باشد. « ارزش‌ برای‌ واحد تجاری‌ » را می ‌توان‌ نوعی‌ به‌ هنگام ‌کردن‌ بهای‌ تاریخی‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتی‌ « بهای‌ تمام‌ شده‌ یا کمتر » دانست‌. در مورد دارایی ها،  ارزش‌ جاری‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌ « ارزش‌ برای‌ واحد تجاری‌ » انتخاب‌ می ‌شود. قاعده‌ مزبور، دارایی‌ را در صورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازیافتنی‌، به‌ جای‌ بهای‌ تمام ‌شده‌ تاریخی‌، به‌ بهای‌ جایگزینی‌ ارزیابی‌ می ‌کند مشروط‌ به‌ آن که‌ جایگزینی‌ دارایی‌ توجیه ‌پذیر باشد. اگر جایگزینی این‌ دارایی‌ قابل‌ توجیه‌ نباشد، دارایی‌ به‌ مبلغ‌ بازیافتنی‌ ارزیابی‌ خواهد شد. کاربرد قاعده‌ « ارزش‌ برای‌ واحد تجاری‌ » در مورد بدهی ها چندان‌ ضرورتی‌ ندارد چرا که‌ ارزش های‌ مختلف‌ بدهی‌، همگی‌ به‌ یک‌ ارزش‌ واحد ختم‌ می ‌شوند.

 

ریز جزئیات و تعاریف موارد بالا

 مبلغ‌ بازیافتنی‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یا ارزش‌ اقتصادی‌ یک‌ دارایی،‌ هرکدام‌ که بیشتر است.

بهای‌ جایگزینی ‌: عبارت‌ است‌ از مخارجی‌ که‌ باید برای‌ خرید یا ساخت‌ یک‌ قلم‌ موجودی‌ کاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌ : عبارت‌ است‌ از بهای‌ فروش‌ (بعد از کسر تخفیفات‌ تجاری‌ ولی‌ قبل‌ از تخفیفات‌ مربوط‌ به‌ تسویه‌ حساب‌) پس‌ از کسر:

  • مخارج‌ برآوردی‌ تکمیل‌
  • مخارج‌ برآوردی‌ بازاریابی ‌، فروش‌ و توزیع‌

ارزش‌ اقتصادی‌ : ارزش‌ فعلی‌ خالص جریان های‌ نقدی‌ آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی از جمله جریان های نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن.

ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند.

بهای جایگزینی مستهلک شده : عبارت است از بهای ناخالص جایگزینی یک دارایی (یعنی بهای جاری جایگزینی یک دارایی نو با توان خدمت‌دهی مشابه) پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی.

بهای‌ تمام‌ شده‌ : مبلغی به عنوان وجه‌ نقد یا معادل‌ نقد پرداختی‌ و یا ارزش‌ منصفانه‌ سایر که به ‌ازای‌ تحصیل‌ یک‌ دارایی‌ در زمان‌ تحصیل‌ یا ساخت آن واگذار شده‌ است‌.

 

شرکت مهندسی مشاور ترازپویش

l w w w . T P – C O . C O M l

 

 

همچنین بخوانید : 

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار