در یک تعریف جامع، حسابداری بهای تمام شده به شاخه ای از حسابداری اطلاق می شود که وظیفه اش جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه، محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات، همچنین ارائه روش های تقلیل بهای تمام شده تولیدات، از طریق تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی شیوه های تولید می باشد.

به عبارت دیگر حسابداری صنعتی شامل حسابداری مدیریت و آن بخش از حسابداری مالی است که مربوط به هزینه یابی محصول می شود.

در پادکست شماره ۲ بیشتر به آن می پردازیم …

برای دانلود کلیک کنید.

هزینه یابی محصول ، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان را در مورد قیمت تمام شده موجودی ها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد.

حسابداری مدیریت شامل جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعاتی می باشد که مدیریت را در برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی شرکت یاری می کند.

حسابداری بهای تمام شده یکی از مهم ترین بخش های مدیریت هر کسب و کار در هر اندازه و حوزه است.