کنترل کیفیت چیست؟

کنترل کیفیت وظیفه کنترل محصول و مواد تولیدی و هم چنین ورودی به شرکت را دارد، مسئول کنترل کیفیت بایستی در سه مرحله مواد و محصولات را با الزامات و استانداردها مقایسه نماید تا اطمینان یابد که محصولات و یا مواد ورودی بدون مشکل هستند. واژه‌ی کنترل به معنای استفاده از تمامی روش‌ها برای ارزیابی کیفیت استاندارد محصول است. کنترل در واقع با هدف نظارت بر فرآیند تولید محصول و اطمینان از ساخته شدن محصولی با استانداردهای از قبل تعیین‌شده و کم‌ترین انحراف معیار است. کنترل در واقع تعیین این موضوع است که آیا فرآیند تولید محصول طبق برنامه‌ی از قبل تعیین‌شده و استانداردهایی که برای آن تعریف کرده‌اید، پیش می‌رود یا خیر. هدف از این کار نیز شناسایی نقاط ضعف و اشکالات محصول و اصلاح آنها به‌منظور جلوگیری از عودت محصول است. مفهوم این کلمه به افراد، اشیاء و اعمال بسط پیدا می‌کند.

درواقع کنترل الگوهای اصلاحی را در فرآیند تولید محصول دنبال می‌کند تا از وقوع اشکال در آینده جلوگیری شود. البته حوزه‌ی معنایی کلمه‌ی کنترل بسیار گسترده‌تر از این مفهوم است، به‌طوری که آن را تنها به کنترل محصول نهایی محدود نمی‌دانند و به کنترل کارکنان و روش‌های تولید نیز بسط می‌دهند. کنترل کیفیت پروژه ای که تحویل داده می شود می تواند بقیه امور را آسان تر کند. متاسفانه حرف زدن همیشه آسان تر از عمل کردن است ولی تکنیک هایی هم هستند که جواب خود را پس داده و به شما در رسیدن به هدفتان کمک می کنند. از سوی دیگر یک پروژه یا محصول بی کیفیت می تواند منجر به یک چرخه عملکرد ضعیف شود و محیطی بسازد که در آن کیفیت یک ارزش محسوب نمی شود و کارکنان تلاشی بیشتر از آنچه که باید برای انجام امور نخواهند داشت.

کنترل کیفیت معمولا در سه حوزه اقدام به کنترل می نماید، مواد اولیه ورودی به سازمان، مواد و محصولات نیمه ساخته و محصولات نهایی. شاید کنترل کیفیت به عنوان تکنیک یا تکنیک‌هایی در مدیریت صنعتی مطرح باشد که از طریق آن می‌توان محصولات را باکیفیت مطلوب تولید کرد. کنترل کیفیت در واقع مکانیزمی است که از طریق آن می‌توان به ارزیابی مشخصات مختلف محصول نسبت به تقاضای مشتری پرداخت و سپس محصول را روانه‌ی بازار کرد. دغدغه‌ی اصلی کنترل کیفی، بیشتر ساخت محصولاتی باکیفیت است تا درگیری در شناسایی و رفع ایرادات. مسئول کنترل کیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارت است از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

 

وظایف اصلی کنترل کیفیت

 • انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول که در طرح های کنترل یا سایر مدارک فنی به آن ها اشاره شده است.
 • اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی کیفیت محصول خروجی و استخراج داده کیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
 • اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه کارهای مناسب به تولید جهت کاهش و یا حذف انحرفات.
 • اجرای به موقع کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و کنترل کیفیت.
 • پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.
 • انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های کنترل.
 • جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
 • اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه کارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
 • اجرای فرآیند کنترل آماری.
 • تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.
 • کنترل ابزار و تجهیزات در مواقع معین و ارسال ابزار و تجهیزات آزمایشگاه جهت کالیبراسیون.
 • آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به کیفیت.
 • پیدا کردن عدم انطباق در محصولات.
 • تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج کنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید.
 • حفظ و نگهداری ابزار کنترلی موثر بر کیفیت محصول.
 • کلیه مسئولیت های محوله از طرف مدیر مربوطه.
 • توقف خط تولید درصورت تشخیص.
 • مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار کنترلی موثر بر کیفیت محصول.

 

اهداف کنترل کیفیت

۱. تشویق کننده آگاهی کیفی در بین کارگران

مهم‌ ترین مزیت معرفی کنترل کیفیت به کارگران این است که همه کارکنانی که در فرآیند تولید فعالیت می‌کنند از اهمیت کیفیت محصول آگاه می‌شوند که این آگاهی جمعی، در دستیابی به محصول باکیفیت کمک می‌کند.

 

۲. رضایت مشتری

مصرف‌کننده‌ی نهایی برنده‌ی واقعی اِعمال کنترل کیفیت بر محصولات است چرا که درنهایت محصول باکیفیت به دست او می‌رسد و محصول باکیفیت نیز موجب رضایت خاطر مشتری می‌شود.

 

۳. کاهش دادن هزینه تولید

با اعمال بازرسی و کنترل‌های مؤثر درطول فرآیند تولید، شاهد آن خواهیم بود که هزینه‌های تولید به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابند. کنترل کیفیت، محصولات بی‌کیفیت و ضایعات را بررسی می‌کند و با اجتناب از تکرار اشتباهات، باعث کاهش هزینه‌ی تولید می‌شود.

 

۴. استفاده‌ درست و بهینه از منابع

کنترل کیفیت تضمین‌کننده‌ی استفاده‌ی بهینه از منابع است؛ که همین امر باعث به حداقل رساندن ضایعات و ناکارآمدی در هر زمینه‌ای می‌شود.

 

۵. حذف هزینه های بازرسی

کنترل کیفیت از بعد اقتصادی نیز به مجموعه کمک می‌کند؛ چرا که باعث کاهش هزینه‌های بازرسی می‌شود.

 

۶. افزایش حسن‌ نیت

کنترل کیفیت منجر به افزایش کیفیت محصولات و برآورده ساختن نیازهای مشتریان می‌شود که همین امر به جلب اعتماد آنها نسبت به شرکت و اثبات حسن‌نیت شرکت می‌شود. مشتری که دغدغه‌ی کیفیت محصول را دارد، باعث افزایش هزینه‌های بازار برای شرکت می‌شود.

افزایش روحیه‌ی کارکنان یک سیستم کنترل کیفیت مؤثر و کارآمد موجب افزایش روحیه‌ی همبستگی کارکنان شرکت می‌شود چرا که آنها همواره این دغدغه را دارند که محصول باکیفیت‌تری تولید شود.

 

۷. روابط بین کارفرما و کارگر را بهبود می بخشد

کنترل کیفیت موجب ایجاد جوی صمیمی بین مدیریت و کارکنان می‌شود که به درک بهتر آنها از هم کمک می‌کند.

 

۹. بهبود تکنیک‌ ها و روش‌ های تولید

با تأمین فنی و مهندسی داده‌های محصول و کنترل فرآیند تولید، می‌توان از طریق کنترل کیفیت به روش‌های مفیدی برای تولید محصول باکیفیت دست یافت.

 

۱۰. تبلیغات مؤثر

سازمان‌ها و شرکت‌هایی که محصولات و خدمات باکیفیت‌تری ارائه می‌دهند، در تبلیغات موفق‌تر از دیگر رقبا هستند چرا که از اعتماد عمومی برای معرفی محصولات باکیفیت خود برخوردارند.

 

۱۱. قیمت گذاری آسان

با معرفی معیارهای کنترل کیفیت، محصولات مشابه با همان کیفیت ساخته خواهند شد که این امر به حل مشکل قیمت‌گذاری کمک می‌کند. چرا که قیمتی استاندارد برای محصولی باکیفیت به قیمت‌گذاری دیگر محصولات مشابه در بازار کمک می‌کند.

 

۱۲. افزایش فروش

در واقع کنترل کیفیت، تولید محصولات باکیفیت را تضمین می‌کند، که به‌طور طبیعی منجر به جذب مشتریان بیشتر و درنتیجه افزایش فروش می‌شود. عرضه‌ی محصول باکیفیت به حفظ مشتریان فعلی و افزایش تقاضای جدید برای محصولات کمک می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت، کنترل کیفیت ابزاری قدرتمند است که به بسط بازار داخلی و خارجی شرکت کمک می‌کند.

 

 

شرکت مهندسی مشاور ترازپویش

l w w w . T P – C O . C O M l