سیستم برنامه ریزی تولید ادغامی

در سری مقالات قبلی، در ارتباط با تعاریف سیستم برنامه ریزی تولید و کاربرد های آن، آشنا شدیم. همانطور که اشاره شد، سیستم برنامه ریزی تولید، همزمان با نقش حیاتی خود، دارای دسته بندی های متعددی است. این امر، سیستم برنامه ریزی تولید را از حالت کلی بودن خارج ساخته و تبدیل به علمی کاربردی […]