زمان‌سنجی چیست؟

زمان‌سنجی عبارت است از تکنیک‌های مختلف به منظور تعیین زمان لازم برای یک اپراتور واجد شرایط که کار مشخصی را در سطح کارایی معین انجام می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت که زمان‌سنجی روشی است که از طریق آن می‌توان به منافع بسیاری مانند ارائه خدمات بهتر، کاهش هزینه‌ها، ارتقای عملکرد انسانی، فزونی تولید دست یافت […]