جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت های بزرگ، تغییرات بزرگ!

قبل از این که بخواهیم راجع به تغییرات بسیار مهم در صنایع کسب و کارهای بزرگ به طور مفصل توضیح بدهیم، بهتر است با ذکر یک مثال به اهمیت آن بپردازیم. معمولا در تیراندازی، مربیان و یا افراد حرفه‌ای همیشه یک جمله‌ی بسیار متشابه را هنگام تیر‌اندازی کردن بیان می‌کنند: “فقط یک میلی‌متر اشتباه در […]

به روز ترین راهکارهای مدیریت کسب و کار