فروش ویژه

شرکت مهندسی نرم‌افزار ترازپویش با توجه به نیاز بازار و بررسی شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر فضای کسب و کارهای متوسط و کوچک که سهم مهمی از بازار را دارند، محصول جدیدی را در نظر گرفته تا بتواند در مسیر مأموریت و رسالت این شرکت، گامی مفید برداشته باشد. بنابراین این محصول ترازپویش، که مجموعه‌ای […]